Informace k provozu od 11. 1. 2021

Aktuality
217

Provoz školy pokračuje nadále ve stejném režimu podle pokynů MŠMT do 22. ledna 2021.

Základní škola

  • Prezenční výuka podle rozvrhu pro třídy I. A, I. B, II. A a V. C (o případných úpravách rozvrhu informují žáky třídní učitelé). 
  • Povinná distanční výuka – všechny ostatní třídy.
  • Prezenční individuální konzultace (pouze učitel a žák) podle předem sjednaných termínů.
  • Všechny osoby mají povinnost nosit po celou dobu pobytu ve škole roušky. Žáci musí mít s sebou v sáčku náhradní roušku.

Školní družina

  • Pro prezenčně vzdělávané žáky bude v provozu ranní i odpolední družina v budově Klegova 29A (nad školní jídelnou).

Školní stravování

  • Ve školní jídelně se mohou stravovat pouze žáci v prezenční výuce. Výdej stravy v časovém rozpětí: 11.35 – 12.55 hod.
  • Žáci mají nárok na dotovaný oběd i v době povinné distanční výuky, stravu si mohou odebrat výdejním okénkem do vlastních nádob, a to v době: 11.00 hod. – 11.30 hod. a 13.00 – 13.15 hod.
  • Strávníci, kteří nemají zájem o obědy, jsou povinni si je sami odhlásit.
  • Všichni strávníci mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.
  • Přihlášky – odhlášky stravného: www.strava.cz, záznamník: 596 768 461

Mgr. Petra Kalousková, ředitelka školy

Menu