Logická olympiáda 2020

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.

Do 13. ročníku Logické olympiády se zaregistrovalo v kategoriích A (3. – 5. třídy), B (2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky SŠ) také 21 žáků naší školy, z nichž 15 vyplnilo test základního kola on-line.

Nejlepší řešitelé ze školy:

  • Kategorie A: 1.- 2. Adéla Durčáková, Markéta Durčáková (třída V. B)
  • Kategorie B: 1. Vojtěch Piterka (třída VIII. A), 2. Lucie Kořenková (třída IX. A), 3. Vanda Švůgrová (třída VII. C)

Velmi pěkné výsledek dosáhl Vojtěch Piterka ze třídy VIII. A, který se umístil ze všech 2 460 soutěžících v kraji na 149. místě.

Úloha z kategorie B:
Široký má obvod pasu 3/4 výšky Dlouhého. Po večeři se mu zvětšil na 4/5 výšky Dlouhého. Bystrozraký mu musel posunout pásek o 5 dírek. Mezi dírkami je vzdálenost 4 m. Kolik měří Dlouhý?

Mgr. Iva Podstufková

Menu