Čtvrtletní třídní schůzky

Aktuality
239

Vážení rodiče, 

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci a vyhlášenému nouzovému stavu se čtvrtletní třídní schůzky konat v prezenční formě nebudou. Děkujeme Vám za trpělivost a spolupráci při distanční výuce, průběžné hodnocení žáků můžete individuálně konzultovat s třídními učiteli i vyučujícími jednotlivých předmětů. Pokud žák onemocní a nemůže se povinné distanční výuky účastnit, informujte prosím třídního učitele emailem nebo telefonicky.

Informace k přijímacímu řízení na střední školy Vám poskytne výchovná a kariérová poradkyně Mgr. Martina Veřmiřovská. Jelikož stále probíhají jednání o podobě jednotné přijímací zkoušky v tomto školním roce, sledujte prosím průběžně web školy. Po obdržení informací z MŠMT budeme aktualizace ihned zveřejňovat. 

Konat se nebude ani schůzka SRPŠ, informace hospodářky budou třídním důvěrníkům zaslány emailem.

Návrat žáků do školy se řídí pokyny Ministerstva zdravotnictví ČR a MŠMT – taktéž Vás budeme informovat ihned poté, co nám bude postup oficiálně sdělen. Všichni doufáme, že se budeme moci s dětmi co nejdříve setkat ve třídách v běžné výuce.

Přeji Vám hodně zdraví a optimismu!

Mgr. Petra Kalousková, ředitelka školy

Menu