Školní jídelna – organizace od 2. 11. 2020

Aktuality, Jídelna
355

Vážení rodiče,

v návaznosti na předběžnou informaci MŠMT upřesňujeme organizační pokyny k výdeji obědů ve školní jídelně ZŠ. 

Od 2. 11. 2020 bude pokračovat výuka pouze v distanční formě pro všechny žáky ZŠ (včetně speciální třídy V. C).

Školní jídelna je po opravě podlahy uvedena znovu do provozu. Žáci se mohou stravovat ve školní jídelně, nebo odebrat dotovaný oběd do jídlonosiče ve stanovených časech:

  • ZŠ MUDr. E. Lukášové: 1. stupeň 11.00 – 11.30 hod.; 2. stupeň: 11.30 – 12.00 hod.
  • ZŠ Klegova 27: 1. stupeň: 12.00 – 12.30 hod.; 2. stupeň: 12.30 – 13.00 hod.

Po dobu výdeje obědů bude v jídelně zajištěn dohled nad žáky.

Všichni strávníci jsou povinni dodržovat zpřísněná hygienická pravidla, není povoleno zdržovat se ve vestibulu jídelny.

Všichni strávníci jsou povinni nosit s sebou identifikační karty nebo čipy.

Strávníci, kteří nemají o obědy zájem, jsou povinni si sami stravu odhlásit. (Týká se i strávníků zařazených do projektu “Obědy do škol”).

Děkujeme za dodržování hygienických opatření a vaši ohleduplnost.

Mgr. Petra Kalousková, ředitelka školy

Menu