Organizace školy od 12. 10. 2020

Vážení rodiče, žáci,

zveřejňujeme aktuální informace týkající se organizace školy od 12. 10. 2020.

1. stupeň ZŠ

  • Třídy 1. stupně se učí od 12. 10. 2020 podle rozvrhu v běžném režimu, standardně je v provozu i ŠD. 
  • Na 26. a 27. 10. 2020 jsou vyhlášeny MŠMT pro žáky 2 dny volna.

2. stupeň ZŠ

V souladu s mimořádným opatřením se zavádí na 2. stupni střídavá výuka:

  • 12. 10. – 16. 10. 2020: prezenčně ve škole třídy 6. a 7. ročníku; 8. a 9. ročník – výuka distanční formou.
  • 19. 10. – 23. 10. 2020: prezenčně ve škole třídy 8. a 9. ročníku, 6. a 7. ročník – výuka distanční formou.
  • Distanční výuka je pro žáky povinná, tištěné materiály pro žáky, kteří nemají přístup k ICT, budou vydávány v pracovních dnech od 14 do 16 hod.
  • Žáci v distanční výuce mají nárok na školní stravování, oběd bude vydán v čase od 11.05 do 11.25 ve školní kuchyňce do jednorázového nádobí, strávník si musí jídlo sám přesunout do vlastního jídlonosiče. Na místě se mohou stravovat pouze žáci účastnící se prezenční výuky.
  • Odhlášky a přihlašování obědů (včetně projektu „Obědy do škol zdarma“) si musí strávníci zajistit sami!
  • Na 26. a 27. 10. 2020 jsou vyhlášeny MŠMT pro žáky 2 dny volna.