Informace o provozu ZŠ, ŠD a ŠJ ZŠ

Na dny 26. – 30. 10. 2020 jsou pro žáky vyhlášeny podzimní prázdniny, neprobíhá výuka (ani distanční formou). Školní jídelna nevaří, provoz školní družiny je přerušen.

Dne 29. 10. 2020 proběhne předání dokončené opravy podlahy v ŠJ ZŠ.

Provoz od pondělí 2. 11. 2020 bude upřesněn podle aktuálních epidemiologických opatření:

V případě pokračování distanční výuky ZŠ mohou žáci odebírat dotovaný oběd do jídlonosiče ve stanovených časech:

  • ZŠ MUDr. E. Lukášové: 1. stupeň 11.00 – 11.30 hod.; 2. stupeň: 11.30 – 12.00 hod.
  • ZŠ Klegova 27: 1. stupeň: 12.00 – 12.30 hod.; 2. stupeň: 12.30 – 13.00 hod.

Všichni strávníci jsou povinni nosit identifikační karty nebo čipy a dodržovat veškerá zpřísněná hygienická pravidla.

Strávníci, kteří nemají o obědy zájem, jsou povinni si sami stravu odhlásit. (Týká se i strávníků zařazených do projektu “Obědy do škol”).

V případě obnovení výuky ve škole bude probíhat výdej obědů v opravených prostorách školní jídelny dle rozpisu v souladu se zpřísněnými hygienickými opatřeními.

Školní družina obnoví provoz v původních prostorách (Klegova 29A).

Prodej stravného bude probíhat 29. a 30. 10. 2020, vždy od 7.00 do 15.00 hod. v kanceláři vedoucí ŠJ ZŠ.