Třídní schůzky – 8. září 2020

Vážení rodiče,

z důvodu minimalizace rizika výskytu virové nákazy organizujeme v letošním školním roce úvodní třídní schůzky převážně distanční formou (tedy bez osobní přítomnosti rodičů ve škole). Prohlédněte si obsah distančních třídních schůzek.

Prezenční třídní schůzky (tedy s osobní přítomností rodičů ve škole) se budou konat v úterý 8. 9. 2020 pouze ve třídách:

  • třída I.A od 16.30 hod.;
  • třída I.B od 16.30 hod.;
  • třída II.A od 16.30 hod.;
  • třída VI.B od 16.00 hod.

Úvodní schůzka třídních důvěrníků SRPŠ se bude konat prezenčně také v úterý 8. 9. 2020 od 16.30 hod. v počítačové učebně.   

Aktuální znění školního řádu, vnitřních řádů ŠJ ZŠ a ŠD najdete na webu školy. Žádáme Vás o potvrzení prostřednictvím Školy OnLine, že jste byli seznámeni s těmito dokumenty.