Robotické včelky v MŠ

Děti z MŠ MUDr. Emílie Lukášové se seznámily s moderními výukovými pomůckami – tzv. robotickými včelkami. Prohlédněte si zprávu na webu mateřské školy.

Robotické včelky jsme zakoupili v rámci projektu 2020: Robot slaví stovku (podpora talentovaných dětí a žáků).

Projekt je financován Statutárním městem Ostrava.