Ředitelské volno – 2. 10. 2020

Vážení rodiče,

pravděpodobně jste již zaregistrovali aktuální doporučení ministra zdravotnictví uzavřít tento pátek 25. 9. 2020 školy a „prodloužit víkend“. Informuji Vás, že naše ZŠ zůstane v provozu a výuka bude probíhat podle standardního rozvrhu.

Ředitelské volno jsem vyhlásila již dříve z důvodu konání voleb do krajských zastupitelstev na pátek  2. 10. 2020. Pokud máte zájem o účast žáka 1. stupně tento den ve školní družině, nahlaste se prosím u vychovatelky ŠD do konce tohoto týdne. Školní stravování je v době ředitelského volna možné pouze za plnou cenu oběda. Stravu je nutno předem objednat u vedoucí ŠJ ZŠ.

Mgr. Petra Kalousková, ředitelka školy