Doporučený postup OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19

Vážení rodiče,

na základě pokynu Ministerstva zdravotnictví a Krajského úradu Moravskoslezského kraje zveřejňujeme Doporučený postup OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19.

Tento postup je určený jak pro školy a školská zařízení, tak i pro zákonné zástupce (rodiče).