První školní den – organizace

Aktuality, Důležité
246

Co nás čeká v úterý 1. září 2020 – tedy 1. školní den?

Prvňáčci

 • Začínají v 8.00 hod.
 • Do školy mohou přijít s doprovodem max. 2 osob (roušku pro dospělého s sebou!)
 • Děti si mohou vzít aktovku, ve třídách je čekají drobné dárky, které si mohou odnést.
 • Třídy 1.A a 1.B se nacházejí ve 2. patře pavilonu A.
 • Do 8.45 hod. bude probíhat slavnostní zahájení školního roku, přivítání paní místostarostky Mgr. Dagmar Hrabovské, seznámení s paní učitelkou a spolužáky.
 • Doprovod žáků může ve třídě zůstat, fotoaparáty a kamery povoleny J
 • Pokud děti zůstávají ve školní družině, převezme si je po ukončení paní vychovatelka a na oběd půjdou do školní kuchyňky v 11.00 hod.

Žáci 2. – 9. ročníku

 • Přicházejí na 9.00 hod., do tříd jdou žáci sami, bez doprovodu.
 • V provozu bude pro přihlášené ranní školní družina od 6.00 hod v klubovně Lukin. Rodiče přivedou žáky před školu, do budovy jdou žáci sami. Z ŠD doprovodí žáky na začátek vyučování vychovatelka.
 • Rozmístění jednotlivých tříd je vyvěšeno na vstupech do jednotlivých pavilonů.
 • Do 11.00 hod. probíhá slavnostní zahájení školního roku.
 • Žáci, kteří neodcházejí do ŠD a nestravují se v ŠJ, odcházejí domů. Družinové děti si převezmou vychovatelky a na oběd jdou společně podle rozpisu.
 • Žáky 1. stupně, kteří nenavštěvují ŠD, předají třídní učitelky zákonným zástupcům po ukončení výuky před školou.
 • Žáci 2. stupně mohou odcházet ze školy sami.
 • Žáci, kteří mají zaplacený oběd, budou odcházet do školní kuchyňky postupně s učiteli dle rozpisu. S rozpisem aktualizovaným v pondělí 31. 8. podle aktuálního počtu přihlášených strávníků seznámí žáky třídní učitelé.
 • Výdej obědů bude probíhat do 14.00 hod., žáci musí dodržovat z kapacitních důvodů časový rozvrh.
 • Žáci nenosí v prostorách školy roušky
 • Osoby s příznaky virového onemocnění nesmí vstupovat do budovy školy

Menu