Přijetí do ŠD pro školní rok 2020/2021

Informace o přijetí k zájmovému vzdělávání v ŠD pro školní rok 2020/21

  • Všem žádostem o přijetí k zájmovému vzdělávání ve školní družině pro školní rok 2020/2021 bylo vyhověno, všichni uchazeči byli přijati.
  • Pokud chcete ještě žáka přihlásit do ŠD přihlásit, je nutno odevzdat přihlášku nejpozději do 19. 6. 2020. Přihlášku můžete zaslat elektronicky na info@zslukasove.cz nebo „v papírové formě“ odevzdat na vrátnici školy.

Menu