Zápis do školní družiny pro školní rok 2020/2021 pro žáky 1. stupně kromě budoucích 1. ročníků

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádné epidemiologické situaci proběhne zápis žáků do školní družiny pro školní rok 2020/21 elektronickou formou. Z kapacitních a organizačních důvodů (rozdělení žáků do jednotlivých oddělení) potřebujeme do 1. 6. 2020 vyjádření, zda závazně přihlašujete Vaše dítě do ŠD.

Přihlášku do ŠD najdete TADY.

  • Přihlásit je nutno i žáka, který v tomto školním roce do ŠD již docházel.
  • Zápisový lístek pro školní rok 2020/21 se bude odevzdávat vychovatelkám v posledním srpnovém týdnu.
  • Organizační pokyny budou průběžně zveřejňovány na webu školy.

V příštím školním roce plánujeme pokračování projektů a zájmových kroužků v rámci ŠD:

  • Sportuj ve škole
  • Čtenářský klub
  • Loutkohraní
  • Kutílek
  • Veselé malování

Budoucí prvňáčci již byli do ŠD na základě předběžné přihlášky přijati přednostně.

Ludmila Zdráhalová, vedoucí vychovatelka

Menu