Školní knihovna – informace pro žáky

Pokyny k vracení knih zapůjčených ze školní žákovské knihovny:

  • Na vrátnici ZŠ bude umístěn bibliobox, do kterého žáci mohou knihy průběžně vracet. Týká se žáků: 1. stupně, kteří již chodí ve skupinách do školy;  žáků 2. stupně, kteří přijdou na třídnické hodiny. Ostatní žáci vracejí knihy poslední den školy při vyzvednutí vysvědčení.
  • Výpůjčky jsou evidovány elektronicky, není potřeba označovat jméno žáka, který knihu vrací.
  • Povinně musí vrátit knihy žáci devátého ročníku, žáci přijatí na víceletá gymnázia a žáci přestupující na jinou školu. Ostatní si knihy mimořádně mohou nechat doma přes prázdniny.
  • Všechny informace naleznete ve Škole onLine, případně kontaktujte Mgr. Jeřábkovou.