Pébéčko na Lukášce 2020 – jak to celé proběhlo?

Ve dnech 16. 3. – 17. 4. 2020 proběhl druhý ročník školního participativního rozpočtu s názvem Pébéčko na Lukášce, pro který vyčlenil Městský obvod Ostrava-Jih částku 30 000 Kč.

Tento jedinečný projekt přináší žákům možnost spolupodílet se na změně prostředí a novém vybavení naší školy v souladu s jejich přáním. Zprostředkovává jim podobu demokratického dialogu a orientaci v oblasti finanční gramotnosti. Jednotlivé fáze, principy fungování a prvopočáteční návrhy byly s žáky prodiskutovány v rámci prvouky a občanské výchovy. Vyhlášením nouzového stavu se podmínky a přístupy k tomuto projektu změnily, byli jsme tedy ochuzeni o prezentaci reklamních kampaní. Ovšem díky výborně fungujícímu elektronickému vzdělávání a komunikaci s žáky mohlo proběhnout hlasování prostřednictvím internetové platformy Participace 21 zcela bez problému.

Celkového hlasování se zúčastnili žáci 3. – 9. ročníku. Každý žák mohl hlasovat pro dva projekty z pěti.

  1. Nákup nových sportovních pomůcek do hodin tělesné výchovy
  2. Nové lavičky do atria a na chodby u tříd pro přestávkový relax
  3. Nové basketbalové koše do atria
  4. Dovybavení pomůcek a třídy pro potřeby výtvarné výchovy
  5. Nová literatura pro žákovskou knihovnu a drumbeny pro celou jednu třídu

Prohlédněte si výsledky hlasování.

V následujícím školním roce se tak žáci mohou těšit na nové sportovní pomůcky, které zpříjemní hodiny již tak oblíbené tělesné výchovy.

Mgr. Gabriela Černocká