Den učitelů – přání

Aktuality
296

Vážení učitelé!

Skupina takto oslovených se nám v krátkém čase rozrostla téměř geometrickou řadou. Kromě nás, kdo jsme se pro toto povolání rozhodli dobrovolně, se k nám v několika dnech připojil zástup rodičů, prarodičů a dalších přátel škol a vzdělávání. Ocitli jsme se na jedné palubě v boji proti společnému nepříteli – koronaviru. Nová a nepředvídatelná situace nás všechny přiměla, abychom se snažili najít společnou řeč a nové možnosti a formy spolupráce.

V sobotu – 28. března si připomínáme výročí narození Jana Ámose Komenského, v České republice slavíme Den učitelů. Sluší se popřát a poděkovat všem, kdo mají nyní vzdělávání mladé generace na svých bedrech.

Děkuji tedy všem pedagogům naší školy, kteří se statečně perou s nástrahami distančního vzdělávání a denně doma za svým počítačem přemýšlejí, jak výuku posunout, vylepšit a podat žákům látku na dálku srozumitelněji.

Děkuji za trpělivost a spolupráci všem rodičům a prarodičům, kteří se stali ze dne na den učiteli svých dětí a vnuků.

A děkuji také těm, kdo – ač nejsou pedagogy, jako zaměstnanci zajišťují v této nelehké době každodenní provoz zázemí celé organizace. I jejich práce je velmi důležitá.

Přeji nám všem pevné nervy a zdraví a doufám, že se brzy budeme mít možnost sejít na půdě školy společně!

Mgr. Petra Kalousková, ředitelka školy

Menu