Kariérové poradenství

Od srpna 2019 je naše škola zapojena do pilotního projektu Statutárního města Ostrava „Kariérové poradenství ve vybraných základních školách“.

V rámci projektu pracuje jako kariérová poradkyně Mgr. Martina Veřmiřovská. Na starosti má definování potřeb žáků v této oblasti, pomoc při výběru budoucího povolání, diagnostiku profesní orientace, podmínky a organizační zajištění přijímacího řízení na SŠ. Ve spolupráci s Moravskoslezským paktem zaměstnanosti, z. s. se podílí na přípravě a realizaci webové platformy pro rozšířenou činnost kariérového poradenství na školách. Připravuje exkurze do podniků v kraji, sleduje aktuální stav a uplatnitelnost žáků na trhu práce. V rámci spolupráce s dalšími subjekty se podílí na zlepšení informovanosti žáků a jejich zákonných zástupců při výběru střední školy.

Menu