Informace o změně organizace prodeje stravného

Aktuality, Důležité
314
  • Z organizačních důvodů dochází od 1. dubna 2020 ke změně organizace prodeje stravného v ŠJ ZŠ.
  • Žádáme strávníky, aby pro nákup stravného přednostně volili inkaso. Zletilí strávníci a zákonní zástupci nezletilých žáků si musí zajistit povolení souhlasu s inkasem, stravné bude následně stahováno z jejich účtu.
  • Přihlášky k inkasní platbě naleznete na webu školy nebo u vedoucí ŠJ ZŠ. Vyplněnou přihlášku je nutno odevzdat u vedoucí ŠJ ZŠ.
  • Platby v hotovosti budou probíhat vždy jen poslední dva dny v měsíci (mimo dny státních svátků a prázdnin).
  • Doplňkový prodej stravného se upravuje od 1. dubna 2020 pouze na každé pondělí od 7.00 hod. do 8.00 hod. (mimo dny státních svátků a prázdnin).
Menu