Sportujeme zábavně – projektový den ve školní družině

Aktuality, Šablony II
181

V rámci probíhajícího projektu OP VVV „Šablony II“, do něhož je zapojena i naše školní družina, proběhl ve středu 22. ledna 2020 projektový den „Sportujeme zábavně“.  

Ve středu 22. ledna 2020 jsme zorganizovali pro děti společné zábavné aktivity na rozvoj motorických schopností, obratnosti a vytrvalosti. Nejprve děti viděly ukázky téměř profesionálního žonglování s míčky i dalšími předměty, poté si samy vyrobily a nazdobily své míčky a nácvik pod dohledem trenéra mohl začít. Všichni zjistili, že to, co se jeví na první pohled jako jednoduché, vyžaduje hodně trpělivosti a pekelného soustředění.  Někomu šla práce s míčky rychleji, někdo musel vynaložit více úsilí, ale všechny děti si užily zábavu a nenásilnou formou rozvíjely své dovednosti.

Můžete se podívat, jak toto pohodové odpoledne zachytily děti ve svých kresbách.

Ludmila Zdráhalová, vedoucí vychovatelka

Menu