fbpx

Přijímací řízení na SŠ 2020 – podklady

Informace pro rodiče vycházejících žáků (8. a 9. ročník):

  • Podklady pro kompletní vyplnění přihlášky školou je nutné odevzdat nejpozději do 31. ledna 2020.
  • Pokud si budou zákonní zástupci žáka přihlášky vyplňovat sami, je termín odevzdání vyplněné originální přihlášky ke kontrole a podpisu nejpozději 21. února 2020.
  • Podklady žáci odevzdávají Mgr. Martině Veřmiřovské.

Další informace:

Mgr. Martina Veřmiřovská, výchovná poradkyně, e-mail: martina.vermirovska@zslukasove.cz, telefon: 596 784 723.

Další aktuality:
Menu