Vánoční koncert školního pěveckého sboru Lukášek 2019 – video

A je tu zas zvonečku hlas, dá se to číst z pod dětských řas…

K pevným bodům každého školního roku patří vánoční koncerty našeho pěveckého sboru – ten letošní se konal v úterý 17. prosince 2019.

Školní pěvecký sbor Lukášek vede na II. stupni naší školy sbormistryně Mgr. Zuzana Kramarenková. Nejen současní žáci školy, ale v hojném počtu i naši absolventi (tvořící mužskou část sboru) přispěli k předvánoční atmosféře písněmi autorskými či lidovými, kromě známých skladeb zazněla i jedna cizojazyčná „rytmicko-pohybová“ premiéra.

Pozorní posluchači v závěru právem odměnili školní pěvecký sbor Lukášek zaslouženým potleskem.

…když na římsu skládá psaní rozechvělou malou dlaní.

Mgr. Václav Vávra