EkoEnergie 2019

Ve středu 9. října 2019 navštívili dva naši ekologicky smýšlející deváťáci workshop EkoEnergie 2019 na Střední škole teleinformatiky v Ostravě-Porubě.

Po úvodním přivítání panem ředitelem, Ing. Pavlem Zubkem, a koordinátorkou projektu, Mgr. Emílií Justovou, začaly přednášky pod vedením odborníků z VŠB-TU. Seznámili nás s tématy Smart region, Obnovitelné zdroje energie a jejich blízká budoucnost, Úspory jsou cool a Užitečné odpady a jejich následné využití. Po obědě workshop pokračoval zajímavými exkurzemi. Nejprve do Centra ENET na VŠB-TU, poté do pasivního domu v Ostravě-Hulvákách.

A teď už je to jenom na nás. Našim úkolem bude do 27. listopadu 2019 vypracovat prezentaci na tato environmentální témata a úspěšně reprezentovat naši školu na finále soutěže mezi ostravskými základními a středními školami.

Prohlédněte si fotografie.

Mgr. Jana Gořulová

Menu