Duhový dům Ostrava

Aktuality
135

V úterý 8. října 2019 se malá skupinka deváťáků vydala na exkurzi do Duhového domu v Ostravě-Mariánských Horách. Věděli jsme, že jdeme na Den se sociálním pracovníkem, protože někteří z nás uvažují o studiu tohoto oboru a chtěli se o této profesi dozvědět více.

Duhový dům je zařízení provozované Slezskou diakonií nestátní neziskovou organizací, která poskytuje své služby v sociální oblasti.

Tato pomoc je poskytována formou:

  • denního stacionáře (zde se osoby s mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením věnují různým aktivitám – od cvičení, výtvarné i hudební činnosti, vzdělávací aktivity apod.);
  • domova (poskytuje sociální službu dospělým osobám s těžkým tělesným a kombinovaným postižením);
  • odlehčovací služby (zajišťuje dětem od 5 let i dospělým osobám s postižením individuální péči v době, kdy jejich pečující osoba potřebuje odpočinek nebo léčbu).

A co jsme si při návštěvě uvědomili?

Že práce sociálního pracovníka a pracovníka v sociálních službách (pozor – to není totéž!) vyžaduje hodně psychických i fyzických sil, trpělivosti, laskavosti a obětavosti.

Že nikdy nevíme, kdy budeme jejich pomoc a podporu potřebovat.

Že mnozí z nás jsou už rozhodnuti vydat se touto profesní cestou. A že je to moc dobře!

Prohlédněte si fotografie.

Mgr. Zuzana Kramarenková

Menu