Ochrana člověka za mimořádných událostí 2019

Aktuality
116

Ochrana člověka za mimořádných událostí je tematikou na naší škole každoročně začleňovanou do výuky projektovým dnem. Letos projektový den proběhl v pátek 7. června 2019.

Cílem projektu je seznámit žáky se znalostmi a dovednostmi potřebnými ke správné reakci na mimořádnou událost a přispět k osvojení potřebných kompetencí pro poskytnutí případné pomoci sobě a dalším osobám v rizikových situacích. Žáci se seznamují např. se základy první pomoci, jak správně reagovat na vyhlášení všeobecné výstrahy či požárního poplachu, zopakují si pravidla pro přivolání profesionální pomoci složek integrovaného záchranného systému, připomenou bezpečné chování v dopravě a další.

Vzhledem k nepříznivému počasí proběhla úvodní část projektu ve třídách a následně se žáci přesunuli do areálu Bělského lesa. Pod vedením vyučujících se seznamovali s tématy, plnili praktické úkoly a nabyté znalosti následně prokázali ve vědomostních testech. Žáci všech věkových kategorií prokázali, že na mimořádnou událost umí správně zareagovat a přiměřeně svému věku poskytnout i pomoc ostatním.

Projektový den organizačně a odborně připravili: Mgr. Dita Nitschmannová, Mgr. Roman Olša

Menu