Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče,

pokud zvažujete odklad povinné školní docházky Vašeho dítěte z důvodu nedostatečné školní zralosti, je nutno do 31. 5. 2019 doručit na ředitelství školy žádost s přílohami: doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa a doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně-pedagogické centrum).

Organizační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se bude konat ve středu 19. června 2019 od 16 hodin v hale školy.

Další aktuality: