Zápis do 1. třídy – 2. a 3. dubna 2019

Vážení rodiče, milí předškoláci,

zveme Vás na zápis do 1. třídy, který se v naší škole uskuteční:

 • v úterý 2. dubna 2019 od 12.00 do 18.00 hod.;
 • ve středu 3. dubna 2019 od 12.00 do 17.00 hod.

Zveme Vás také na Den otevřených dveří, který jsme připravili na čtvrtek 21. března 2019 od 8.00 do 17.00 hod.

 

Organizace zápisu do 1. třídy:

 • k zápisu se dostaví všechny děti, které se narodily od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 (k datu 31. 8. 2019 dovrší věk 6 let);
 • k zápisu se dostaví také děti, kterým byla odložena povinná školní docházka;
 • k zápisu si s sebou vezměte občanský průkaz a rodný list dítěte.

 

Budete-li při zápisu žádat o odklad povinné školní docházky, přineste s sebou:

 • posudek z:
  • pedagogicko-psychologické poradny
  • nebo speciálně pedagogického centra (školské poradenské zařízení);
 • a současně i doporučující stanovisko:
  • odborného lékaře (např. dětského)
  • nebo klinického psychologa.

Na vyřízení odkladu a doložení těchto dvou dokumentů naší škole je zákonem stanoven termín do 31. května 2019.

Nemůžete-li se k zápisu dostavit, kontaktujte nás, abychom společně našli jiný termín, který Vám bude vyhovovat.

Kontakty:

 • Mgr. Petra Kalousková, ředitelka školy, e-mail: info@zslukasove.cz;
 • telefon 596 784 723; mobil 724 056 852;
Další aktuality: