Výlet na Pustevny

V sobotu 19. ledna 2019 se uskutečnil výlet turistického kroužku na Pustevny. Původní záměr vyjet nahoru lanovkou začal brát za své už dole v Trojanovicích, kam jsme se z nádraží ve Frenštátě dopravili autobusem. Už asi kilometr před Trojanovicemi odkláněli nějací lidé v zelených vestách osobní auta na záchytná parkoviště. Pro autobusy platí naštěstí jiný režim, takže my jsme dojeli prakticky až na místo. Ovšem pohled po vystoupení nám vyrazil dech. Všude, kam oko dohlédlo, byli lidé – hlava na hlavě. A všechno se to v x-stupech hrnulo jedním směrem – k lanovce.

Přesvědčil jsem účastníky výletu, že nemá cenu vystát několikakilometrovou frontu, abychom se pohodlně svezli, slíbil jsem jim alespoň jízdu lanovkou dolů a zavelel jsem k pěšímu dobytí Pusteven. Nicméně i po Knížecí (název cesty na Pustevny) se valily davy turistů, ale pořád to bylo lepší, než se nudit při čekání na lanovku. Za necelé 2 hodiny jsme dosáhli vrcholu. Opět jsme nevěřili vlastním očím. Probíhala tady nějaká pouť. Divili jsme se, že ta masa lidí nezašlapala Pustevny do údolí.

Cílem našeho výletu bylo shlédnout ledové sochy na Pustevnách, které tam vytesali talentovaní umělci začátkem ledna. Prohlídka probíhala ve dvou na sobě nezávislých stanech. V prvním stanu jsme mohli obdivovat výjev z pohádky Princ Bajaja, kdy neohrožený princ se právě chystá k souboji se zlým a zákeřným drakem. Za princem vidíme princeznu přikovanou železným řetězem ke skále a v pozadí za nimi hrad zahalený do smutku. Do druhého stanu jsme nakonec ale nešli, i když cedule vyzývající k návštěvě ledového pekla byly nepřehlédnutelné. Stáli před ním totiž lidé v tak dlouhé frontě, že bychom tam možná čekali na prohlídku ještě teď.

Cesta dolů lanovkou se ale nakonec také nekonala a to z důvodu pro mě nepřijatelné ceny jízdného za jednosměrnou jízdu. Opět jsem děti přesvědčil, a i když reptaly, daly si říci. Nakonec byly rády, protože cestou dolů si našly docela dlouhou klouzačku, na níž se dosyta vyřádily.

A kdože se to výletu účastnil? Z učitelů Jiří Andrys a Dan Fešárek a z žáků 7 statečných:

Petr Gondek, Izabela Šmigová, Nela Vítková, Simona Vítková, Barbora Kosellková, Dominik Anděl a Tereza Fešárková.

Napsal Mgr. Dan Fešárek

Prohlédněte si fotografie.

Další aktuality:
Menu