Přijímací řízení na SŠ – aktuální informace

Přijímací řízení na střední školy je plně v kompetenci zákonného zástupce dítěte. Základní škola nemá žádné prázdné formuláře přihlášek. Ty jsou k dispozici na SŠ, případně na Internetu, např.: https://www.cermat.cz/prihlasky-na-sl-1404035556.html.

Škola pouze kontroluje správnost vyplnění (popř. podá informaci) a tuto správnost potvrdí razítkem na kompletně vyplněné přihlášce. Vše ostatní je na zákonných zástupcích dítěte!

Podrobný popis, jak vyplnit přihlášku, je rovněž na internetu, např.: https://www.cermat.cz/navod-pro-vyplneni-prihlasky-na-sl-1404035559.html, popř.v Atlasu školství.

Další informace:
Mgr. Martina Veřmiřovská, výchovná poradkyně, e-mail: martina.vermirovska@zslukasove.cz, telefon: 596 784 723.
Menu