Odborné a populárně-naučné knihy k prevenci rizikového chování

Naše školní knihovna se rozrostla o několik titulů k prevenci rizikového chování dětí a mládeže. Knihy byly zakoupeny z prostředků grantu Prima klima na Lukášce II. financovaného Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. Část titulů je určena učitelům, kteří by v rámci třídnických hodin i v běžné výuce měli posilovat pozitivní klima ve škole. Některé tituly informují o nejběžnějších rizikových projevech chování.

Mysleli jsme také na rodiče. Setkali jste se s počáteční šikanou – ostrakismem ve svém okolí? Chcete vědět, jak se projevuje kyberšikana (šikana ve virtuálním světě)? Máte doma malého či většího počítačového „závisláka“? Nevyznáte se v záplavě nových pojmů souvisejících s riziky využívání internetu? Právě pro vás máme pár tipů. U školní metodičky prevence a zároveň školní knihovnice Mgr. Lenky Jeřábkové si knižní tituly můžete zapůjčit. Doporučujeme:

  • Minimalizace šikany – praktické rady pro rodiče
  • Kyberšikana – průvodce novým fenoménem
  • Bezpečně na internetu – průvodce chování ve světě online

Mgr. Lenka Jeřábková