Čtenářský maraton 2018

Milí přátelé dobrého čtení,

vyhlašujeme další ročník Čtenářského maratonu pro žáky 4. – 9. ročníku. Letos proběhne jako součást grantového projektu Statutárního města Ostravy na podporu čtenářské gramotnosti „Mluvím, čtu a rozumím!”.

Maraton zahájíme ve středu 23. května 2018 v 11.00 hodin ve školní klubovně LUKIN.

Jak se zúčastnit? Každý maratonec si připraví stručné představení oblíbené knihy a čtyřminutovou ukázku. Maraton „uběhneme“ štafetovým způsobem. Přihlášku si můžete vyzvednout na vrátnici školy, u informační nástěnky školní knihovny, u třídních učitelů nebo osobně u paní učitelky Lenky Jeřábkové. Vyplněnou přihlášku prosím předejte třídnímu učiteli, vhoďte do schránky důvěry, doneste osobně paní učitelce Lence Jeřábkové nebo zašlete e-mailem na adresu lenka.jerabkova@zslukasove.cz (prosím uvést jméno a příjmení žáka, třídu, název knihy, ze které budete předčítat, a jejího autora). Termín uzavření přihlášek je 16. května 2018 ve 14.00 hodin.

Každý účastník, který zvládne „svůj úsek“, obdrží slosovací lístek do tomboly. Losujeme v pátek 25. května 2015 o velké přestávce.

Podrobnosti o akci najdete na informační nástěnce školní knihovny.

Těšíme se na všechny úžasné knihy a jejich čtenáře.

Za vyučující českého jazyka Mgr. Lenka Jeřábková

Menu