Zápis do 1. třídy – 4. a 5. dubna 2018

Vážení rodiče, milí předškoláci,

zveme Vás na zápis do 1. třídy, který se v naší škole uskuteční:

 • ve středu 4. dubna 2018 od 12.00 do 18.00 hod.;
 • ve čtvrtek 5. dubna 2018 od 12.00 do 17.00 hod.

Zveme Vás také na Den otevřených dveří, který jsme připravili na úterý 20. března 2018 od 8.00 do 17.00 hod.

 

Organizace zápisu do 1. třídy:

 • k zápisu se dostaví všechny děti, které se narodily od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 (k datu 31. 8. 2018 dovrší věk 6 let);
 • k zápisu se dostaví také děti, kterým byla odložena povinná školní docházka;
 • k zápisu si s sebou vezměte občanský průkaz a rodný list dítěte.

 

Budete-li při zápisu žádat o odklad povinné školní docházky, přineste s sebou:

 • posudek z:
  • pedagogicko-psychologické poradny
  • nebo speciálně pedagogického centra (školské poradenské zařízení);
 • a současně i doporučující stanovisko:
  • odborného lékaře (např. dětského)
  • nebo klinického psychologa.

Na vyřízení odkladu a doložení těchto dvou dokumentů naší škole je zákonem stanoven termín do 30. dubna 2018.

Nemůžete-li se k zápisu dostavit, kontaktujte nás, abychom společně našli jiný termín, který Vám bude vyhovovat.

Kontakty:

Další aktuality: