Koncert školního pěveckého sboru Lukášek – video

Ve čtvrtek 22. června 2017 se uskutečnil koncert školního pěveckého sboru Lukášek, který na 1. stupni vede Mgr. Gabriela Koláčová.

Vedle samostatných písní, které zněly první částí koncertu, si sbor Lukášek připravil i Operku (autorů Zděnka Svěráka a Jaroslava Uhlíře).

Skvělé hudební i herecké výkony byly právem odměněny dlouhotrvajícím potleskem posluchačů.

Velké poděkování patří Mgr. Gabriele Koláčové, která žáky na tento koncert připravila.