Elektronická přihláška k zápisu a rezervace termínu

Vážení rodiče, milí předškoláci,

pro letošní zápis do 1. ročníku jsme pro Vás připravili elektronickou přihlášku, která byla aktivní do neděle 2. dubna 2017 do 19.00 hodin.

 • Můžete si vybrat čas, kdy se k zápisu chcete dostavit;
 • zvolený čas nerozhoduje o přijetí, ale jen o čase, kdy se k zápisu dostavíte;
 • vyplňování elektronické přihlášky:
  • příjmení a jméno dítěte;
  • datum narození: využijte kalendář a zvolte datum;
  • trvalý pobyt dítěte: zadávejte informace postupně (nejdříve ulici a číslo popisné) – našeptávač doplní celou adresu;
 • po vyplnění elektronické přihlášky obdržíte e-mailem potvrzení (registrační číslo, čas zápisu a další informace);
 • elektronická přihláška není zápisem – zákonný zástupce se dostaví k zápisu v čase, který si vybral;
 • pro posouzení školní zralosti Vašeho dítěte Vám doporučujeme, abyste se zápisu zúčastnili se zapisovaným dítětem – dostavte se s časovým předstihem cca 20 minut;
 • pro ověření údajů zadaných do elektronické přihlášky si s sebou k zápisu přineste občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.

Pozvánka k zápisu:

Menu