Veselá věda – nabídka kroužku na naší škole

Vážení rodiče, v novém školním roce Vám nabízíme možnost přihlásit dítě z I. stupně do kroužku Veselá věda. Jedná se o odpolední kroužky formou zábavných “skorovědeckých” pokusů.

Posláním Veselé vědy je rozvoj dětí, jejich přirozené zvídavosti a talentů prostřednictvím podpory zájmu o zkoumání přírody. Děti díky vlastní zkušenosti s objevováním světa přírodních věd získávají pozitivní postoj ke světu vědy, výzkumu a k technickým oborům. Veselá věda působí od roku 2011 v mnoha městech po celé republice, organizuje kroužky, projektové dny a příměstské tábory.

Organizace kroužku Veselá věda na naší škole:

  • každé úterý od 14.00 do 15.00 hod.;
  • kroužek bude probíhat od října 2016 do května 2017;
  • délka jedné lekce je 60 minut;
  • cena jedné lekce je 80 Kč;
  • během jednoho pololetí se uskuteční 15 lekcí.

Máte-li zájem o přihlášení dítěte, vyplňte on-line registraci přímo na webu Veselé vědy.

Kromě této nabídky kroužku Veselá věda Vám nabídneme i tradiční kroužky organizované pedagogy naší školy.

Mgr. Václav Vávra

Menu