Školní knihovna

Školní knihovna je umístěna v poslední učebně v přízemí pavilonu B a ve školní klubovně Lukin. Výpůjční řád naší knihovny je velmi podobný řádu Knihovny města Ostravy. Knihy se půjčují na jeden měsíc žákům a zaměstnancům školy, v případě, že o knihu nemá nikdo další zájem, lze výpůjčku prodloužit e-mailem na adresu knihovnice lenka.jerabkova@zslukasove.cz, prostřednictvím zprávy v systému Škola OnLine, popř. osobně. Čtenář může mít zapůjčeny dva tituly. Aby knížky dlouho vydržely, je potřeba se o ně řádně starat. Před přihlášením do knihovny si přečtěte celé znění Výpůjčního řádu školní knihovny.

Nabídku knih si můžete prohlédnout ve školním informačním systému Škola OnLine, který eviduje i výpůjčky a v případě prodlení automaticky odesílá čtenářům upozornění. Novinkou školního roku 2020/2021 je možnost elektronické rezervace knih ve Škole OnLine.

Co v naší školní knihovně najdete?

Knihy v učebně jsou rozděleny podle věku a zaměření do jednotlivých skříní takto:

  • knihy pro začínající čtenáře + naučná literatura
  • dobrodružná literatura pro mladší čtenáře – sci-fi, fantasy, detektivky
  • humoristická literatura + pohádky, pověsti, báje a bajky
  • próza pro dívky
  • klasická světová a česká literatura
  • dobrodružná literatura pro starší čtenáře – sci-fi, fantasy + cizojazyčná a bilingvní literatura

V klubovně Lukin pak najdete knihy pro 1. stupeň, starší tituly naučné literatury a české i světové beletrie.

Půjčujeme též časopisy Čtyřlístek a Časostroj.

Veškeré aktuální informace o chodu knihovny najdete na nástěnce v koridoru školy.

O knihovnu se starají knihovnice Mgr. Lenka Jeřábková a Mgr. Lucie Kmošťáková, které vám rády zodpoví zvídavé dotazy a zaevidují tipy na koupi nových knih.

Těšíme se na setkání se zvídavými čtenáři.

Mgr. Lenka Jeřábková a Mgr. Lucie Kmošťáková

Co by byly Čtenářské dílny bez řádně funkční školní knihovny? V rámci Výzvy č. 56 MŠMT ČR na podporu čtenářské gramotnosti jsme se zaměřili také na doplnění naší školní knihovny.

(more…)

Menu