Můj milý deníčku… čtenářské dílny ve 4.B

V rámci Výzvy č. 56 MŠMT ČR, která podporuje rozvoj čtenářské gramotnosti u dětí, se třída 4.B začetla do knihy Jeffa Kinneyho Deník malého poseroutky. Každodenní příběhy chlapce Grega se staly pro svůj humor i jazyk blízký podobně starým dětem mezi žáky velmi oblíbenými.

Jak sám hlavní hrdina říká: „Nemyslete si, že to bude nějaké milý deníčku tohle a milý deníčku támhleto.“ A je to opravdu tak. Situace, které prostřednictvím knihy společně s ním prožívají i všichni účastníci čtenářské dílny, jsou vtipné, zajímavé, humorně podané a hlavně dětem tématicky blízké, což činí knihu čtivou a poutavou.

Po četbě následuje vždy práce s textem, diskuse o přečteném, vypracovávání úkolů, vlastní literární tvorba aj. Všeho se žáci pokaždé zhostí se zodpovědností a elánem a postupně vytvářejí vlastní portfolium mapující průběh všech deseti čtenářských dílen.

Mgr. Dita Nitschmannová

Fotografie si můžete prohlédnout TADY.

Další aktuality:
Menu