Spolu trénujeme, závodíme, překonáváme překážky – nový projekt

V rámci celoměstského projektu OSTRAVA – Evropské město sportu 2014 se i naše škola zapojila do grantového řízení o získání dotace na sportovní aktivity. Vzhledem k tomu, že se nám podařilo ve spolupráci s naším zřizovatelem Městským obvodem Ostrava – Jih opravit doskočiště pro skok daleký a zřídit tartanovou běžeckou dráhu ve školním atriu, rozhodli jsme se těchto nových sportovišť využít i pro soutěžení.

Naše základní škola MUDr. Emílie Lukášové tvoří se sousední ZŠ Klegova 27 jeden stavební objekt a spojuje náš právě vnitřní prostor atria. Žáci se setkávají dnes a denně, školní hřiště využívají pro výuku i další tréninkové a odpočinkové aktivity obě školy. Rozhodli jsme se tedy jednak využít zdravé rivality, jednak podpořit vzájemnou spolupráci. Radost nám udělala zpráva, že našemu projektu „Spolu trénujeme, závodíme, překonáváme překážky“ byla přidělena Statutárním městem Ostrava účelová dotace ve výši 80.000,– Kč a můžeme jej tak podpořit novým sportovním nářadím i věcnými cenami a odměnami pro zúčastněné borce.

Cílem projektu je zapojení žáků obou základních škol. Po dobu 2. pololetí školního roku probíhá v rámci výuky pravidelná sportovní činnost zaměřená na všeobecnou atleticko-gymnastickou sportovní průpravu, rozvíjení pohybové koordinace a zvyšování obratnosti a zdatnosti dětí. Chceme, aby se pohyb stal pro naše žáky radostnou a přirozenou součástí života i v době počítačů.

Žáci budou rozděleni do 5 kategorií:

 • 1. kategorie – 1. ročník
 • 2. kategorie – 2., 3. ročník
 • 3. kategorie – 4., 5. ročník
 • 4. kategorie – 6., 7. ročník
 • 5. kategorie – 8., 9. ročník

Výkony žáků v disciplínách zohledňujících věk a schopnosti dětí jsou průběžně zapisovány do tabulek.

Soutěží se v disciplínách:

 • Sprint na 50 m (1. – 5. ročník) / sprint na 60 m (6. – 9. ročník)
 • Skok do dálky z místa (1. – 5. ročník), Skok daleký (6. – 9. ročník)
 • Slalom mezi kužely (1. ročník), Dribling mezi kužely (2. – 9. ročník)
 • Skoky přes lavičku – přeskakování lavičky s pomocí rukou (1. ročník)
 • Skok přes švihadlo (2. – 9. ročník)
 • Hod na čtverec (1 – 5. ročník), Hod na koš (6. – 9 ročník)
 • Štafeta 6 x 60 m (1. ročník) / Štafeta 6 x 120 m (2. – 5. ročník)
 • Štafeta 6 x 200 m (6. – 9. ročník)

Do finálového kola, které se uskuteční dne 16. 6. 2014, bude vybráno 6 žáků (3 chlapci, 3 dívky) z každé kategorie. Za školu tedy do finále postupuje celkem 30 žáků (15 chlapců, 15 dívek).

Mgr. Petra Kalousková, ředitelka školy