Žákovský parlament

Žákovský parlament se sešel dne 18. 2. 2014.

Program:

1. Přehled důležitých akcí – 2. pololetí:

 • 4. 4. 2014 – Noc s Andersenem,
 • 17. 4. – 21. 4. – velikonoční prázdniny,
 • 2. 5. a 9. 5. 2014 – ředitelské volno pro žáky – úprava chodeb pav. B,
 • 7. 5. 2014 – projektový den „Ochrana člověka za mimořádných událostí“ v okolí školy,
 • 2. 6. – 6. 6. 2014 – ozdravný pobyt – 3. A, 5. B,
 • 11. 6. – 15. 6. – Comenius mobilita – Francie,
 • 23. 6. – 25. 6. 2014 – školní výlety,
 • 27. 6. 2014 – ukončení školního roku, vydávání vysvědčení.

2. Upozornění žákům:

 • nevhodné chování na WC – především pav. B 1. patro – dívčí WC (ucpávání odpadů toaletním papírem, rozlámaným mýdlem, nešetrné zacházení s tekutým mýdlem….)
 • ochrana soukromí na sociálních sítích,
 • zákaz fotografování a pořizování nahrávek v prostorách školy, zákaz nabíjení elektrických spotřebičů (mobilních telefonů, tabletů, PSP, notebooků apod.),
 • přezouvání se, zákaz pobytu žáků v prostoru šaten v době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním, šetrné zacházení se školním mobiliářem (nové lavice v 5. A, B; vyčištění lavic v 9. B),
 • pokračuje sběr víček – charitativní akce.

3. Diskuse:

 • nevhodné chování některých žáků vůči spolužákům (řeší ŠMP a vedení školy),
 • „Ovoce do škol“ pro 2. stupeň (EU vypsala tento projekt jen pro mladší žáky 1. stupně).

Zapsala Mgr. Lenka Jeřábková

Menu