4. ročník: třída pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Vážení rodiče!

Od září 2013 bude na naší škole otevřena ve 4. ročníku třída pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (specifické vývojové poruchy učení). Zařazení do této třídy je možné pouze na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení (speciálně-pedagogické centrum nebo pedagogicko-psychologická poradna). K 30. červnu 2013 bylo evidováno 10 přihlášených žáků.

V případě, že máte zájem o vřazení Vašeho dítěte do výše uvedené třídy (4. C) od 1. září 2013, kontaktujte během prázdnin vedení školy prostřednictvím e-mailu info@zslukasove.cz. Třída bude naplněna maximálně do počtu 12 žáků.

Mgr. Petra Kalousková, ředitelka školy

Další aktuality: