Dotace a granty v roce 2013

Naší škole se podařilo získat dvě dotace z prostředků Statutárního města Ostrava v celkové výši 30 000 Kč.

První projekt navazuje na dva předcházející ročníky soutěže zaměřené na podporu kultivovaného jazykového projevu žáků 1. stupně základních škol s názvem „Jazykolamiáda“. V tomto roce se během měsíce dubna uskuteční soutěž mezi přihlášenými školami ve správné interpretaci jazykolamů. Soutěž má za cíl podpořit u dětí správnou výslovnost, pomoci hravou formou při odstraňování nesprávných výslovnostních návyků a psychologických bariér při vystupování na veřejnosti. Formou hravých logopedických cvičení a jazykolamů si žáci budou nenásilně osvojovat pravidla správné výslovnosti, práce s dechem a poznávat zvukovou stránku mateřského jazyka. Jako zpestření chceme v roce 2013 zařadit i soutěžní disciplínu „Tongue-twister“ – jazykolamy v anglickém jazyce.

Druhý grant podpořený finanční částkou 20 000 Kč chceme zaměřit na podporu volnočasových aktivit žáků základní školy. Aktivity v rámci projektu „Najdi svůj talent“ budou probíhat hlavně v odpoledních hodinách a o víkendech, zahrnovat budou oblast hudební, pohybovou, výtvarnou a přírodovědnou.  Počítáme s pokračováním činnosti oblíbeného turistického kroužku, opět pod vedením dvojice zkušených pedagogů Jiřího Andryse a Dana Fešárka. Podpořena bude činnost školního pěveckého sboru a dalších kroužků, na jejichž provoz přispějeme právě z rozpočtu podpořeného grantu.  V červnu 2013 se uskuteční společný workshop s účastí učitelů, rodičů i prarodičů žáků, kde jednotlivé kroužky předvedou výsledky své činnosti v rámci soutěžního odpoledního programu „Talenty na Lukášce“. O termínu budete včas informováni.

Průběžné informace budou zveřejňovány na webu školy a na samostatném webu Jazykolamiády http://jazykolamiada.webnode.cz/

Mgr. Petra Kalousková, ředitelka školy