Čtenářský maraton 2012: Jazyk – řeči – nářečí

„Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem“

Ve středu 6. června 2012 proběhl na naší škole 1. ročník Čtenářského maratonu. Letošního maratonu, tematicky zaměřeného na dobrodružství v literatuře, se zúčastnilo více než 80 „běžců“ nejen z naší školy, ale také ze základní školy Mitušova 8 v Ostravě-Hrabůvce a ze ZŠ Chrjukinova z Ostravy-Zábřehu.

Řady maratonců přišli svým čtením podpořit také naši učitelé, jmenovitě paní učitelka Gabriela Svobodová, Zuzana Kramarenková a pan učitel Jiří Andrys, kteří si přichystali ukázkové čtení jak v nářečích, tak v cizím jazyce.

Stranou však nezůstali ani členové odborné poroty! Předseda poroty pan Mgr. Pavel Hruška, PhDr. Otakar Franczyk, Bc. Filip Hlavinka a paní učitelka Jana Lacigová svými výkony nenechali nikoho na pochybách, že čtení žáků budou hodnotit opravdu ti nejpovolanější!

Porota nakonec vybrala 27 soutěžících, kteří si za své předčítání a mimořádný výkon odnesli ocenění v podobě hezké knihy.

Poděkování a uznání ale patří všem, kteří proběhli pomyslnou cílovou páskou, protože letošní ročník byl vzhledem k počtu zúčastněných opravdu náročný po všech stránkách! A o to, aby maratonci doběhli až do cíle, se zasloužila i paní učitelka Naděžda Střalková, která se svými žáky připravila pro všechny čtenáře vynikající pohoštění!

Pochvalu si zaslouží moderátoři celé akce, žáci 9. B třídy, Denisa Kissová a Jakub Labaj, stejně tak všichni deváťáci, kteří nám soutěž pomáhali zabezpečit a připravit. Zvláštní poděkování si zasluhuje paní učitelka Zuzana Hudečková, autorka loga maratonu, dále pak děkujeme vedení školy za podporu a finanční pomoc a v neposlední řadě nesmíme zapomenout na poděkování Statutárnímu městu Ostrava, které naši akci podpořilo peněžním grantem.

Mgr. Jana Veselá

Výsledky Čtenářského maratonu si můžete prohlédnout TADY.

Fotografie si můžete prohlédnout TADY.

Náhled fotografií: