Dotace a granty 2011 – co bylo podpořeno?

Dotace a granty

Také v tomto kalendářním roce jsme požádali o účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostrava. Všechny tři naše žádosti byly podpořeny, a tak se na nejrůznější akce mohou těšit jak děti z mateřské školy, tak i žáci ze školy základní. Projekt pod názvem „Podpora lidových tradic – tvoříme k Velikonocům!“, na který nám statutární město přispěje částkou pět tisíc korun, se právě rozbíhá pod vedením Bc. Miroslavy Havrincové v mateřské škole Mjr. Nováka. Děti ze školky budou spolu se svými učitelkami a za spolupráce rodičů tvořit výtvarné práce tematicky zaměřené na lidové tradice a svátky v našem regionu. Na výsledky jejich tvoření se budeme moci podívat na celoškolní výstavě v prostorách MŠ.

Další dvě dotace se týkají aktivit žáků základní školy. Realizaci projektu „Máme rádi zvířata“ podpoří město Ostrava také pěti tisíci korun. Pod vedením Mgr. Naděždy Střalkové se žáci budou až do konce školního roku 2010/11 seznamovat s chovatelskými aktivitami, budou si prohlubovat své znalosti a dovednosti v této oblasti, uskuteční se exkurze do zvířecího útulku a do ostravské ZOO, výlet na ekologickou farmu na Rýmařovsku. Vyvrcholením projektu bude celodenní workshop s chovatelskou tématikou, jehož součástí bude přehlídka domácích mazlíčků, vědomostní soutěže a sportovní klání psů v agility.

Třetí podpořený projekt je dlouhodobějšího charakteru – týká se již probíhajících akcí našeho turistického kroužku. Ten pravidelně pořádá vycházky a výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí Ostravy pod vedením Mgr. Dana Fešárka a Mgr. Jiřího Andryse. Pánové pro svůj záměr zvolili název „Ve zdravém těle zdravý duch – turistický kroužek“ a byli ve výši přidělených financí nejúspěšnější. Dotace na jejich projekt činí patnáct tisíc korun a bude čerpána až do konce měsíce listopadu 2011. Všichni žáci školy mají možnost zapojit se do práce tohoto kroužku a upevnit si tak své zdraví pohybem v přírodě a zároveň si také rozšířit vědomosti z oblasti přírodních věd i historie. Na vycházkách si všichni mohou prakticky vyzkoušet práci s mapou v terénu a seznámit se se zásadami chování v přírodě. Protože část rozpočtu je vyčleněna také na jízdné, můžeme se tak těšit i na výlety do vzdálenějších oblastí Moravskoslezských Beskyd.

O úspěšné spolupráci s rodiči našich žáků svědčí i podpořená dotace z rozpočtu Městské obvodu Ostrava – Jih. O podporu projektu „Předškolák Lukášek 2011“ požádalo naše SRPŠ, o.s. Na tuto aktivitu přispěje obvod v příštím školním roce pěti tisíci korun. V činnostech navazujeme na velmi úspěšný letošní projekt, kdy paní učitelky Mgr. Silive Pidrová a Mgr. Marcela Kováčová pravidelně připravovaly cyklus setkání s předškoláky okolních mateřských škol. Jednotlivá dopoledne byla věnována činnostem rozvíjejícím dětskou kreativitu a zároveň tak nenásilně připravujícím na pravidelnou školní práci. Předškoláci se seznamovali s prostředím školy, vyzkoušeli si práci s interaktivní tabulí, řádili v tělocvičně a poznávali své budoucí paní učitelky. O činnostech měli přehled i rodiče budoucích školáků na speciálním webu. Akce byly oceněny rodiči i spolupracujícími učitelkami mateřských škol, proto jsme rádi, že můžeme pokračovat i v dalším školním roce. Přidělené prostředky budou využity na výtvarný a další materiál.

Mgr. Petra Kalousková, ředitelka školy