Škola OnLine

Pravidla Školy OnLine

Škola OnLine je elektronický školní informační systém, který obsahuje informace o průběžné klasifikaci žáků, absenci žáků ve vyučování, rozvrhu hodin a aktuálním suplování nebo předmětech a vyučujících.

  • Využíváním Školy OnLine získají zákonní zástupci žáků další možnost, jak sledovat průběh vzdělávání svého dítěte;
  • do Školy OnLine se mohou přes školní webové stránky přihlásit žáci i jejich zákonní zástupci (každý má své vlastní uživatelské jméno a heslo);
  • vyučující budou zapisovat známky do Školy OnLine průběžně, proto se udělená známka nemusí ve Škole OnLine projevit ihned, ale zpravidla v průběhu několika dnů;
  • Škola OnLine umožňuje používat tzv. váhu známky – čím je známka důležitější, tím má větší váhu; tato váha se projevuje do průměrné známky z předmětu, takto vypočítaný průměr je ale pouze informativní a orientační.

Výsledná známka pro pololetní klasifikaci na vysvědčení nikdy nevychází jen z aritmetického průměru známek a pravidel pro zaokrouhlování.

Konečná klasifikace z předmětu je plně v kompetenci každého učitele.

Problémy s přihlašováním

Postup v případě zapomenutí hesla do Školy OnLine:

  • klikněte na odkaz Zapomněli jste heslo? v modrém přihlašovacím okně a vyžádejte si nové heslo (podmínka: mít ve Škole OnLine zaregistrovanou e-mailovou adresu);
  • napište e-mail do školy: Mgr. Václav Vávra (vaclav.vavra@zslukasove.cz).
Menu