Nový školní rok – přání

Vážení rodiče, milí žáci,

než jsme se nadáli, máme tady opět září, začíná nám nový školní rok. Určitě si nezadá s tím loňským, který byl ve znamení 50. výročí školy. Letos vstupujeme do další padesátky a určitě je také na co těšit.

Společně budeme hledat talenty ve školce i ve škole, bádat a zkoumat svět kolem nás. Podporu přes milión korun na tyto aktivity jsme získali z dotačního programu Statutárního města Ostrava „Talentmanagement“. Čekají nás projektové dny a zajímavé workshopy, a to jak v základní, tak i v mateřské škole. Paní učitelka Veřmiřovská také připravuje exkurze se zaměřením na přírodovědu, techniku, chemii nebo třeba i kroužek robotiky.

Připravena je školní klubovna a školní knihovna, rozšířili jsme nabídku knih pro menší i starší školáky. Brzy se rozběhne i oblíbený čtenářský klub s panem učitelem Fešárkem. Milovníci pohybu se mohou opět zapojit např. do kroužku národní házené, nově se rozběhne kroužek florbalu. Doufáme, že se nám po odchodu pěveckých celebrit na střední školy podaří úspěšně doplnit novými zpěváky školní pěvecký sbor Lukášek.

Čekáme na výsledek schvalování žádosti o dotaci na ozdravný pobyt z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší. V měsíci březnu 2020 bychom chtěli zorganizovat pro žáky II. stupně čtrnáctidenní pobyt v Beskydech se zaměřením na turistiku a lyžování. Třídní učitelé I. stupně připravují na druhé pololetí školy v přírodě. 

Samozřejmě to není zdaleka všechno, čeká nás objevování, učení, soutěže, společná práce a také spousta legrace s kamarády. Přeji všem, aby nadcházející školní rok byl úspěšný a radostný!

Mgr. Petra Kalousková, ředitelka školy

Menu