Vybavení základní školy

Kmenové třídy:

  • vybavení interaktivními tabulemi

Odborné učebny:

  • jazyková učebna pro I. stupeň – interaktivní tabule
  • jazyková učebna pro II. stupeň – interaktivní tabule, samostatné multimediální pracoviště žáka
  • učebna fyziky a chemie – interaktivní dataprojektor, laboratorní stoly
  • počítačová učebna – dataprojektor, žákovské počítačové sestavy
  • učebna českého jazyka a dějepisu
  • učebna přírodopisu – interaktivní dataprojektor
  • učebna hudební výchovy – interaktivní dataprojektor
  • učebna výtvarné výchovy – dataprojektor

Školní klubovna Lukin – interaktivní tabule

Školní knihovna

Školní kuchyňka

Dílny

Tělocvična

Menu