Specifické poruchy učení

  • Pročtěte si důkladně doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra;
  • věnujte se s dítětem domácí přípravě kratší dobu, ale pravidelně (při delším nárazovém učení dítě neudrží pozornost);
  • buďte důslední;
  • spolupracujte s vyučujícími;
  • povzbuzujte dítě, nenechte se odradit případným neúspěchem.

Následující informace zpracovala Mgr. Petra Kalousková.

Menu