Kontakty – mateřská škola

Mgr. Lenka Polášková

Pověřena funkcí zástupkyně ředitelky školy pro předškolní vzdělávání
Mobil: 734 310 070
E-mail: lenka.polaskova@zslukasove.cz

Petra Martiníková

Vedoucí školní jídelny při MŠ
Mobil: 602 246 346
E-mail: petra.martinikova@zslukasove.cz

Web mateřské školy
Menu