Školní projekty

Městský obvod Ostrava-Jih
Statutární město Ostrava
Moravskoslezský kraj
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Mezinárodní projekty: Erasmus+, Comenius a e-Twinning
Různé
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost:

Školní družina:

Mezinárodní projekty: Erasmus+, Comenius a e-Twinning

Erasmus+ – program Evropské unie na období 2014–2020 pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport

eTwinning – aktivita Evropské komise zaměřená na online spolupráci mezi školami:

Mezinárodní projekty Comenius – partnerství škol:

Různé
Menu