Ozdravný pobyt 2020 – předběžný zájem

Vážení rodiče,

máte-li předběžný zájem o účast žáka na ozdravném pobytu v roce 2020, vyplňte tento formulář (formulář byl aktivní do pátku 13. 9. 2019).

Ozdravný pobyt 2020:

  • určen jen pro žáky II. stupně;
  • termín konání: únor/březen 2020;
  • délka ozdravného pobytu: 14 dnů;
  • místo konání ozdravného pobytu bude vybráno dle veřejné zakázky;
  • finanční náklady budou částečně hrazeny z dotace Statutárního města Ostrava – Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší.
Menu