Nový školní rok 2018/2019

Nový školní rok 2018/2019 bude zahájen v pondělí 3. září 2018 v 8.00 hodin.

Aktuální informace k novému školnímu roku:

 • Třídy a třídní učitelé
 • Rozmístění tříd a kabinetů
 • Webové stránky tříd a předmětů
 • Školní potřeby a pomůcky
 • Výuka v 1. ročníku:
  • pondělí 3. září: 8.00 – 8.45 hod. (1. vyuč. hod., slavnostní zahájení školní docházky, rodiče i prarodiče mohou prvňáčky doprovodit přímo do třídy, aktovky ani jiné pomůcky nebudou nutné);
  • úterý 4. září: 8.00 – 9.40 hod. (1. – 2. vyuč. hod.);
  • středa 5. září: 8.00 – 10.45 hod. (1. – 3. vyuč. hod.);
  • od čtvrtku 6. září: vždy 8.00 – 11.40  hod. (1. – 4. vyuč. hod.);
  • po ukončení výuky budou prvňáčci vždy každý den odvedeni třídními učitelkami do družiny, nebo budou předáni zákonným zástupcům.
 • Výuka ve 2. – 9. ročníku:
  • pondělí 3. září: 8.00 – 8.45 hod. (zahájení nového školního roku);
  • úterý 4. září  – středa 5. září: 8.00 – 11.40 hod. (školní řád, třídnické práce, rozdávání učebnic);
 • Nové třídní webové stránky:
 • Školní jídelna – výdej obědů v pondělí 3. září 2018: 10.30 – 12.00 hod.
 • Školní jídelna – prodej stravného pro měsíc září 2018:
  • čtvrtek 30. 8. 2018 (7.00 – 15.00 hod.);
  • pátek 31. 8. 2018 (7.00 – 15.00 hod.);
  • pondělí 3. 9. 2018 (7.00 – 15.00 hod.);
  • ceny stravného na měsíc září 2018;
  • žáci, kteří jsou zapsáni do školní družiny, musí mít zakoupeny obědy ve školní jídelně!
 • Školní družina:
  • výběr školného za školní družinu na 1. pololetí (1 000 Kč): čtvrtek 30. 8. a pátek 31. 8. 2018 (7.00 – 15.00 hod.) ve školní družině (jen ti, kdo nemají zaplaceno inkasem);
  • běžný provoz družiny: od pondělí 3. září 2018;
 • V novém školním roce 2018/2019 budeme pokračovat s elektronickým školním informačním systémem Škola OnLine:
  • žáci na 1. stupni obdrží notýsek (prvňáčci) a nebo žákovskou knížku (2. – 5. ročník), do kterých jim budou vyučující průběžně zapisovat známky;
  • žáci na 2. stupni obdrží žákovskou knížku (pro písemné omlouvání absence a jiná důležitá sdělení), známky budou k dispozici ve Škole OnLine;
  • nemáte-li přístupové údaje do Školy OnLine, napište na e-mail vaclav.vavra@zslukasove.cz.
Menu